Google satovi se “raspadaju” | PC Press | Izvor: | InstaVesti.com
Nedelja - 24.09.2023.

Google satovi se “raspadaju” | PC Press


Google satovi se “raspadaju” | PC Press

Korisnici su prijavili da zadnja strana Pixel Watch-a otpadne nakon kratkog vremena. Google bi mogao da razmotri bolji lepak za Pixel Watch 2. Do sada je bilo više pritužbi korisnika o otpadanju zadnje strane na Pixel Watch. Korisnici prijavljuju da su uređaji stari manje od godinu dana, pa se očekuje da garancija može da pokrijewaiting...