Gost nasilnik | Izvor: | InstaVesti.com
Nedelja - 25.07.2021.

Gost nasilnik


Gost nasilnik

Reagovanje na tekst „Odgovor pozvanog gosta”, „Politika”, 16. 3. 2021. U svoja dva javljanja prof. Dušan Šćepanović (D. Š.) pokazao je sebi svojstvenu agresivnost, uz anegdotsko odsustvo kritičnosti i samouvida. Bahato se umešao u polemiku koju sam vodio sa jednim kolegom, kako bi nametnuo sasvim drugu temu, pokrenutu da bi sebe prikazao kao žrtvu demokratskih promena na prelazu dva veka. Držeći se oprobanog pristupa da je važno napadati, u svom prvom dopisu D. Š. je izneo niz besmislica na čiju sam neosnovanost po tačkama detaljno ukazao. On i ne pokušava da ih brani – jednostavno ih „zaboravlja” – ali onda, da apsurd bude veći, na svoj originalan način iskazuje duh Hipokratove zakletve o poštovanju učitelja rečima: „Kao lekar imam razumevanja za njegovu zaboravnostwaiting...