Vreme je da se alternativa ozvaniči | Izvor: Danas | InstaVesti.com
Nedelja - 16.05.2021.

Vreme je da se alternativa ozvaniči


Vreme je da se alternativa ozvaniči

Svaki cenjeni umetnik, muzičar, bend, izvođač, morao je odnekud da krene i uglavnom je krenuo sa margine, iz podruma, sa alternativne male scene.waiting...