AI Localize alat prevodi glasom i dikcijom naratora | Izvor: PC Press | InstaVesti.com
Sreda - 21.10.2020.

AI Localize alat prevodi glasom i dikcijom naratora


AI Localize alat prevodi glasom i dikcijom naratora

Lokalizacija je jedna od stvari koje odavno muče autore različitih sadržaja. I dok za tekstualnu lokalizaciju može, koliko-toliko uspešno da se koristi Google Translate, lokalizacija glasovnih poru…waiting...