Iz prakse: SMS restrikcije | Izvor: | InstaVesti.com
Ponedeljak - 17.06.2019.

Iz prakse: SMS restrikcije


Iz prakse: SMS restrikcije

Šta da ra­di­te kad pro­gram ko­ji sva­ko­dnev­no ko­ris­ti­te na svom te­le­fo­nu iz čis­ta mi­ra pres­ta­ne da ra­di? Da čekate novu verziju? Ili da se možda vratite na staru… Kao je­dnu od…waiting...