Pad mobilne telefonije širom sveta | Izvor: | InstaVesti.com
Nedelja - 15.12.2019.

Pad mobilne telefonije širom sveta


Pad mobilne telefonije širom sveta

Poremećaji u mobilnoj telefoniji širom sveta onemogućili su korisnike da uobičajeno koriste svoje telefone za SMS, razgovore i doveli do gubitaka podataka.waiting...