Pad mobilne telefonije širom sveta | Izvor: Mondo | InstaVesti.com
Petak - 14.12.2018.

Pad mobilne telefonije širom sveta


Pad mobilne telefonije širom sveta

Poremećaji u mobilnoj telefoniji širom sveta onemogućili su korisnike da uobičajeno koriste svoje telefone za SMS, razgovore i doveli do gubitaka podataka.waiting...